BÙI ĐÀO ĐAN QUỲNH

SINH LÚC 1G20 NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2010

TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM