Cũng như bao đứa trẻ khác , con rất thích xem qủang cáo trên tivi và đây là những đọan quảng cáo con thích nhất ba sưu tầm cho con đây.

còn đọan quảng cáo trà doctor Thanh mừng xuân 2010 ba chưa tìm thấy được.