Con có biết rằng mỗi khi con đùa vui bên em là ba rất hạnh phúc không?

Không chỉ có hạnh phúc nơi người cha thấy con mình thương yêu nhau mà còn hơn thế nữa...

Đọan video này gắn liền với một sự kiện : "Là một hôm đi học về vào buổi tối con diễn trò cho ba xem , đó là đọan con làm con voi đi qua đi lại" Ba thật sự thấy con thơ ngây và dễ thương... Rồi năm tháng qua đi, nay trền truyền hình lại có cảnh này làm ba nhớ , nhớ về một thời hàng đêm ba con mình vui đùa... và nay đâu còn ...

Con đang suy nghĩ gì khi đòan xe của nhà trường tham quan dalat

Con đang suy nghĩ gì khi đòan xe của nhà trường tham quan dalat